• rolvis@rolvis.sk
  • +421 (0)910 982 693

POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány patria medzi špecifické typy brán, ktoré sa vyrábajú s ohľadom na bezpečnosť prevádzky a spoľahlivosť. Mohli by sme ich definovať ako typ sekčných garážových brán s tým rozdielom, že panely tvoriace krídlo brány sú uložené zvislo a nezasúvajú sa pod strop, ale pozdĺž steny garáže. Vďaka tomu neznižujú priechodovú výšku otvoru garáže. Pri voľbe tejto brány je dôležité klásť dôraz na stavebnú pripravenosť, rovnosť stien aj podlahy. Skladajú sa zo sekcií, ktoré sú štandardne vyrábané v hrúbke 42mm, a sú zložené z vnútorného a vonkajšieho galvanizovaného plechu o sile 0,53mm spojeného polyuretánovou penou s hustotou 50 kg/m3. Obvod brány obsahuje prerušenie tepelného mostu a tým zabraňuje úniku tepla z garáže. Sekcie sú pri pohybe vedené v závesnej kolajnici a zároveň v podlahovom vedení, čo zaisťuje plynulý a tichý chod brány.

 


 

 
Výsledok 1 - 6 z 6

Posuvné brány

Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena:

Design

 

Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena:
Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena:
Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena:
Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena:
Základná cena za variantu
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Zľava
DPH
Štandardná cena: